Skip to main content

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Manto att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter.

Veghanstan AB (Manto) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

  • du bokar ett bord hos oss.
  • du har en fråga och/eller kontaktar oss.
  • du besöker vår hemsida och accepterar cookies.

Vilka delar vi personuppgifter med? Vi delar endast personuppgifter internt när du har ett ärende till oss, om informationen behövs för att kunna hjälpa dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Veghanstan AB (Manto) sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy samt de lagkrav som finns.

Vid avtalets upphörande kommer Veghanstan AB (Manto) att radera alternativt anonymisera dina uppgifter inom en rimlig tid efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat. Dina uppgifter kan sparas baserat på intresseavvägning om det finns säkerhets- eller ekonomiska skäl. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in. Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Har du anmält dig till vårt nyhetsbrev kan du när som helst ändra ditt samtycke genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Läs gärna mer här www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen

Öppettider

tis-tors:  17 – 22
fre-lör:  17 – 23
sön:  17 – 22


© Manto · Integritetspolicy
Webbdesign av Sund Studio